Giới thiệu cơ bản về rối loạn nhân cách

Các vấn đề về rối loạn nhân cách có liên quan gì tới sức khỏe tâm thần? Đây là một dạng biểu hiện cực kỳ đặc biệt và phức tạp. Chủ đề này lôi cuốn nỗi đã truyền cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm phim ảnh, tiểu thuyết, truyện tranh,… tạo ra những nhân vật có những nhân vật có xu hướng hành vi rất khác với những kiểu nhân vật có tính cách cố định như ngày xưa. Hiểu được cơ bản về rối loạn nhân cách sẽ giúp chúng ta có cái hình rõ hơn về các biểu hiện của các vấn đề sức khỏe tâm lý và tâm thần. Hãy đọc bài viết sau để hiểu thêm nhé!

———

Theo như một nghiên cứu xuất bản bởi Tập san Tâm thần Lâm sàng, ước tính có khoảng 30.8 triệu người Mỹ trưởng thành có dấu hiệu của ít nhất một rối loạn nhân cách. Như vậy, rối loạn nhân cách là gì? Rối loạn nhân cách là một rối loạn tâm thần mãn tính, mang tính lan tỏa ảnh hưởng đến suy nghĩ, hành vi và các khả năng tương tác giữa người với người. Bảng DSM-4 đã liệt kê ra 10 loại rối loạn nhân cách khác nhau, bao gồm rối loạn nhân cách ranh giới, chống đối xã hội và rối loạn nhân cách tránh né.

According to a study published in the Journal of Clinical Psychiatry, an estimated 30.8 million American adults experience symptoms of at least one personality disorder. Just what are personality disorders, anyway? A personality disorder is a chronic and pervasive mental disorder that affects thoughts, behaviors and interpersonal functioning. The DSM-IV currently lists 10 different personality disorders, including borderline, antisocial and avoidant personality disorder.

mental-health-gioi-thieu-co-ban-ve-roi-loan-nhan-cach-1

Rối loạn nhân cách là gì? What are Personality Disorders?

Theo như Bảng chấn đoán các rối loạn tâm thần – DSM-IV, rối loạn nhân cách là một “trải nghiệm nội tâm và hành vi mang tính kéo dài đi chệch hướng đáng kể so với các mong đợi về mặt văn hóa của một cá nhân, mang tính lan tỏa và bất biến, bắt đầu từ thời thiếu niên hoặc thời thơ ấu, luôn cố định theo thời gian, khiến người bệnh cảm thấy đau khổ, sức khỏa tâm sinh lý suy sút.”

According to the Diagnostic and Statistical Manual-IV, a personality disorder is an “enduring pattern of inner experience and behavior that deviates markedly from the expectation of the individual’s culture, is pervasive and inflexible, has an onset in adolescence or early adulthood, is stable over time, and leads to distress or impairment.”

Vì những rối loạn này thuộc nhóm mãn tính và lan tỏa nên nó có thể dẫn tới sự sút kém trong nhiều mặt đời sống và vận hành cơ thể.

Because these disorders are chronic and pervasive, they can lead to serious impairments in daily life and functioning.

mental-health-gioi-thieu-co-ban-ve-roi-loan-nhan-cach-2

Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách? What Causes Personality Disorders?

Nguyên nhân gây ra rối loạn nhân cách là chủ đề của khá nhiều cuộc bàn luận và tranh cãi. Một số chuyên gia tin rằng rối loạn nhân cách xuất hiện do bởi các trải nghiệm từ thời thơ ấu. Những trải nghiệm này ngăn cản sự phát triển suy nghĩ và hành vi một cách bình thường. Những người khác cũng tin rằng sự tác động về mặt sinh học hay di truyền cũng là nguyên nhân gốc rễ gây ra các rối loạn nhân cách.

The causes of personality disorders are the subject of considerable debate and controversy. Some experts believe that personality disorders are caused by early experiences that prevented the development of normal thought and behavior patterns. Other researchers believe that biological or genetic influences are the root cause of personality disorders.

Mặc dù chưa có một nguyên nhân chính thức nào được xác định, nhưng sự kết hợp giữa bẩm sinh di truyền và các yếu tố tác động từ môi trường sẽ góp phần cho sự phát triển của rối loạn nhân cách.

While a definitive cause has not been established, it is likely that a combination of genetic predisposition and environmental variables contribute to the development of personality disorders.

Chẩn đoán rối loạn nhân cách như thế nào? How are Personality Disorders Diagnosed?

Để có thể chẩn đoán được chứng bệnh này, một người cần bộc lộ những triệu chứng được liệt kê trong các tiêu chuẩn chẩn đoán của cuốn DSM-IV.

In order to be diagnosed with a personality disorder, an individual must exhibit symptoms that meet the diagnostic criteria established in the DSM-IV.

 Hành vi xuất hiện cần có dấu hiệu mãn tính và lan tỏa cao, ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của cuộc sống cá nhân đó, bao gồm khả năng tương tác xã hội, công việc, học tập và các mối quan hệ thân thiết. These patterns of behavior must be chronic and pervasive, affecting many different aspects of the individual’s life, including social functioning, work, school and close relationships.

Cá nhân đó phải biểu hiện các triệu chứng ảnh hưởng đến ít nhất 2 trong số các khía cạnh sau: suy nghĩ, cảm xúc, tương tác với người khác và kiểm soát ham muốn. The individual must exhibit symptoms that affect two or more of the following areas: thoughts, emotions, interpersonal functioning and impulse control.

Các hành vi cần mang tính ổn định qua thời gian và thời điểm bắt đầu có thể được truy xuất từ thời vị thành niên hay thời thơ ấu. The pattern of behaviors must be stable across time and have an onset that can be traced back to adolescence or early adulthood.

Những hành vi này không thể được lý giải bởi bất kỳ các dạng rối loạn tâm thần nào khác, lạm dụng ma túy hay các bệnh lý khác. These behaviors cannot be explained by any other mental disorders, substance abuse or medical conditions.

Sự khác nhau giữa các loại rối loạn nhân cách? What are the Different Types of Personality Disorders?

Các nhóm rối loạn nhân cách. Personality Disorder Clusters

Rối loạn nhân cách được chia thành 3 nhóm trong cả hai phiên phản 4 và 5 của cuốn DSM. Các rối loạn liệt kê trong mỗi nhóm có những đặc trưng mấu chốt hoặc trùng lắp trong ở từng cá nhân bị chẩn đoán mắc rối loạn trong nhóm đó.

Personality disorders are organized into three “clusters” in both the DSM-IV-TR and DSM-5. The disorders in each cluster share key features or have overlap in terms of the characteristics of individuals who are diagnosed within that cluster.

Rối loạn nhân cách nhóm A. The “Cluster A” Personality Disorders

Rối loạn nhân cách nhóm A được xác định bởi những hành vi kỳ quái hoặc lập dị.

The “Cluster A” personality disorders are characterized by odd or eccentric behavior.

Những người mắc chứng rối loạn nhân cách trong nhóm này có xu hướng trải qua sự đổ vỡ trong các mối quan hệ bởi hành vi của họ được cho là kỳ dị, đáng nghi hoặc tách rời với số đông.

Individuals with the personality disorders in this cluster tend to experience major disruptions in relationships because their behavior may be perceived as peculiar, suspicious or detached.

Rối loạn nhân cách nhóm A bao gồm: The “Cluster A” personality disorders include:

– Rối loạn nhân cách dạng phân liệt. Schizotypal Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách hoang tưởng. Paranoid Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách phân liệt. Schizoid Personality Disorder

Rối loạn nhân cách nhóm B. The “Cluster B” Personality Disorders

Rối loạn nhân cách nhóm B được định hình bằng các hành vi thất thường hoặc có sự kịch tính cao. Những người mắc chứng rối loạn nhóm này thường có xu hướng trải qua các cảm xúc mãnh liệt hoặc gắn liền với các hành vi cực kỳ bốc đồng, mang tính cường điệu cao hoặc vi phạm pháp luật.

The “Cluster B” personality disorders are characterized by dramatic or erratic behavior. Individuals with the personality disorders in this cluster tend to either experience very intense emotions or engage in extremely impulsive, theatrical, promiscuous or law-breaking behaviors.

Rối loạn nhân cách nhóm B bao gồm: The “Cluster B” personality disorders include:

– Rối loạn nhân cách ranh giới. Borderline Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách kịch tính. Histrionic Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Antisocial Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách ái kỷ. Narcissistic Personality Disorder

Rối loạn nhân cách nhóm C. The “Cluster C” Personality Disorders

Rối loạn nhân cách nhóm C được xác định bởi nỗi lo âu. Những bệnh nhân thuộc nhóm này có xu hướng trải qua nỗi lo âu và/hoặc sự sợ hãi.

The “Cluster C” personality disorders are characterized by anxiety. Individuals with the personality disorders in this cluster tend to experience pervasive anxiety and/or fearfulness.

Rối loạn nhân cách nhóm C bao gồm: The “Cluster C” personality disorders include:

– Rối loạn nhân cách phụ thuộc. Dependent Personality Disorder

– Rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Obsessive-Compulsive Personality Disorder

– Rối loạn nhân cách tránh né. Avoidant Personality Disorder

mental-health-gioi-thieu-co-ban-ve-roi-loan-nhan-cach-3

Điều trị Rối loạn nhân cách. Treatment for Personality Disorders

So với rối loạn khí sắc, số lượng nghiên cứu về phương thức điều trị cho nhóm rối loạn nhân cách vẫn còn khá hạn chế. Hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào Rối loạn nhân cách ranh giới (BDP)

Compared to mood disorders, there is remarkably little research on the treatment of personality disorders. Most of the research that exists focuses on the treatment of BPD.

Đối với Rối loạn nhân cách ranh giới, có khá nhiều phương án điều trị được cho là có hiệu quả trong việc giảm các triệu chứng, bao gồm liệu pháp tâm lý và sử dụng các loại thuốc.

For BPD, there are a number of treatments that are considered effective in reducing symptoms, including psychotherapy and medication options.

Nhìn chung, các chuyên gia tin rằng việc điều trị rối loạn nhân cách là rất khó khăn do chúng là những dạng nhân cách tồn tại lâu dài (mãn tính). Và đây cũng là một câu hỏi không nhận được sự quan tâm nghiên cứu một cách kỹ lưỡng. Cần có nhiều nghiên cứu hơn để kiểm tra tính hiệu quả của các hình thức điều trị cho chứng bệnh này.

In general, many experts believe that personality disorders are difficult to treat because they are, by definition, long-standing patterns of personality. That said, this is a question that has not been subjected to a great deal of careful research. More research is needed to examine the effectiveness of treatments for the personality disorders.

Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng rối loạn nhân cách ranh giới dễ điều trị hơn trước đây và có nhiều người đã có những chuyển biến tích cực nhờ hình thức chăm sóc, điều trị liên tục.

However, recent research has shown that borderline personality disorder is easier to treat than previously thought and that many people improve with continued treatment.

mental-health-gioi-thieu-co-ban-ve-roi-loan-nhan-cach-4

Rối loạn nhân cách và các bệnh đồng diễn. Personality Disorders and Comorbidity

Có khá nhiều bệnh xuất hiện đồng thời với rối loạn nhân cách, có nghĩa là một người được chẩn đoán mắc một rối loạn nhân cách cũng sẽ có khả năng mắc thêm ít nhất một rối loạn nhân cách khác. Một nghiên cứu gần đây do Viện Sức Khỏe Tâm thần Quốc gia tài trợ đã phát hiện ra khoảng 85% những người mắc rối loạn nhân cách ranh giới sẽ được chẩn đoán thêm ít nhất một rối loạn nhân cách hoặc rối loạn khí sắc khác.

There is a great deal of comorbidity between the personality disorders, meaning that a person who meets diagnostic criteria for one personality disorder will often also meet criteria for one or more additional personality disorders. One recent study funded by the National Institute of Mental Health found that about 85% of people with BPD also meet diagnostic criteria for at least one other personality or mood disorder

Chẩn đoán phân biệt. Differential Diagnosis

Trước khi bác sĩ chẩn đoán được một rối loạn nhân cách, họ cần loại trừ các rối loạn khác hoặc các bệnh lý có thể gây ra các triệu chứng đang gặp ở người bệnh. Các triệu chứng xác định rối loạn nhân cách thường có nét tương đồng với triệu chứng của những rối loạn hay bệnh lý khác và rối loạn nhân cách cũng thường xuất hiện cùng với các căn bệnh khác.

Before a clinician can diagnose a personality disorder, they must rule out other disorders or medical conditions that may be causing the symptoms. The symptoms that characterize personality disorders are often similar to those of other disorders and illnesses. Personality disorders also commonly co-occur with other illnesses.

Sau đây là danh sách những bệnh lý hoặc rối loạn có thể bị loại trừ trước khi chẩn đoán một người mắc chứng rối loạn nhân cách:

The following are potential differentials that must be ruled out before diagnosing an individual with a personality disorder:

– Lạm dụng chất. Substance Abuse

– Rối loạn lo âu. Anxiety Disorders

– Trầm cảm. Depression

– Rối loạn phân ly. Dissociative Disorders

– Chứng ám ảnh sợ xã hội. Social Phobia

– Rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Post Traumatic Stress Disorder

– Tâm thần phân liệt. Schizophrenia

Nguồn: https://www.verywell.com/overview-of-personality-disorders-2795449

https://www.verywell.com/personality-disorders-a2-425427

Như Trang.

Nguồn: Trangtamly.blog

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d người thích bài này: